İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
Oda Aidat ve İşlem Ücretleri 2021
DERECELER KAYIT ÜCRETİ YILLIK AİDAT
Fevkalade 1460,00 1200,00
1/A 1460,00 1090,00
1/B 1400,00 1020,00
l/C 1390,00 910,00
2 980,00 690,00
3 910,00 580,00
4 560,00 450,001- Oda sicil ve faaliyet Belgesi 5,00
2- Ticaret Sicil İşlemleri 305,00
3- Belge Tasdik (Sayfa adedi) 25,00
4- Fatura ve İmza onayları 100,00
5- Kapasite Raporu Ücreti 875,00
6- Kapasite Raporu Expertiz ve Bilirkişi Ücretleri 1 eksper ve Bilirkişi için 200,00
7- Ekspertiz Raporu Ücreti 500,00
8- Kimlik Ücreti 20,00
9- Basılı Evrak 100,00
10- Ticaret Sicil Unvan(Harç oranı değişirse %25) 920,00
11- Ticaret Sicil Sermaye(Harç Oranı değişirse %25) 175,00
12- 5174 Say.Kan.26.madde Diğer İşlemler 100,00
13- Onay tasdik ücreti(Şirket Sözleşmesi Ticaret Sicili Müdürlüğünde onay ve tasdik) 325,00
 14-  Sicil Müdürlüğü Defter Tastik
(1-49 Sayfa=220,00), (50-99 Sayfa=275,00), (100 ve Sonrası=380,00)
380,00
15- İş Makinesi Tescil Onay Ücreti 220,00

Dış Ticaret Belgeleri, İş Makineleri Tescil ve Yerli Malı Belge Ücretlerinin TOBB tarafından belirlenen ücret miktarınca alınmasına,

NOT: Yeni Kayıt aidatlarda 3. Derece aidat alınmasına, izleyen yıl üyenin kendi derecesinin uygulanmasına,

Bu nedenle kayıt ücreti ve yıllık aidatlar, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve tescil ücretlerinin 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına karar verilmiştir.

Hizmet
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi